ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า

วันที่ 9 พ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 82 คน)
 

            จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ในงาน เทศกาลของดีเมืองโอ่ง จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 11-15 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง งบประมาณ 700,000 (เจ็ดแสนบาทถ้วน) เป็นงานดำเนินงานภายใต้โครงการตามแบบแผนปฏิบัติราชการจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โครงการพัฒนาช่องทางการตลาดสินค้าจังหวัดราชบุรี กิจกรรมขยายและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและบริการ เพื่อเชื่อมโยงตลาดสินค้า OTOP/SMES ของจังหวัดราชบุรี สร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางการตลาด สร้างรายได้ และประชาสัมพันธ์สินค้าให้แก่ผู้ผลิต / ผู้ประกอบการ

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี 45 ถ.อำเภอ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

         ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี 45 ถ.อำเภอ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://pcoc.moc.go.th/wappPCOC/70 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-337-106 ในวันและเวลาราชการ 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี