ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำแล้วปรับระดับถนนของสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาบ้านโป่ง

วันที่ 11 พ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 78 คน)
 

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำและปรับระดับถนน ของสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาบ้านโป่ง ตามแบบแปลนของสำนักงานโยธาธิการและฝังเมืองจังหวัดราชบุรี ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาบ้านโป่ง

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง และยื่นซองสอบราคา ได้ที่ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี ถนนอำเภอ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ratchaburi.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-337-009 และ 032-325-800 ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี