ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างโครงการต่อเติมอาคารหน้าสำนักงานพร้อมทางลาดคนพิการของสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาบ้านโป่ง

วันที่ 11 พ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 470 คน)
 

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการต่อเติมอาคารหน้าสำนักงานพร้อมทางลาดคนพิการ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาบ้านโป่ง ตามแบบแปลนของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี

กำหนดยื่นซองสอบราคา ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558  ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. และกำหนดเปิดซองเสนอราคาในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา และยื่นซองสอบราคา ได้ที่ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี ถนนอำเภอ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 จนถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ratchaburi.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-337-700-9 และ 032-325-800 ในวันและเวลาราชการ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี