ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ

วันที่ 16 พ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 39 คน)
 

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์ที่จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตามรายการ ดังนี้ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี  ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ถนนอำเภอ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารและยื่นเอกสารสอบราคา ได้ที่งานบริหารทั่วไป สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ถนนอำเภอ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-337-620 ในวันและเวลาราชการ หรือสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์ของจังหวัดราชบุรี www.ratchaburi.go.th

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี