ข่าวประชาสัมพันธ์
ราชบุรีแจ้งเตือนการหลอกซื้อขาย หลักฐานการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5 )

วันที่ 17 พ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 88 คน)
 

นายธวัช  สุระบาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า กรณีมีกลุ่มบุคคลเข้ามาทำการหลอกลวงประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านโสม จังหวัดอุดรธานี มาขอซื้อหลักฐานการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5) จากประชาชนในราคาไร่ละ 3,000 -5,000 บาท โดยอ้างว่าเป็นโครงการ/นโยบายของมูลนิธิชัยพัฒนาและเป็นงบราชการลับของรัฐบาล ที่ต้องการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย และเมื่อขายแล้ว ยังสามารถเข้าไปทำประโยชน์ในที่ดินได้เช่นเดิม ทั้งนี้ จังหวัดอุดรธานีตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วปรากฏว่า มีบุคคลแอบอ้างและทำการหลอกลวงประชาชนจริง ซึ่งหลักฐานการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5) ไม่ใช่เอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่ออกตามประมวลกฎหมายที่ดิน เป็นเพียงเอกสารการเสียภาษีบำรุงท้องที่ที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่จะต้องไปยื่นเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี ณ ท้องที่ที่ดินตั้งอยู่ ไม่สามารถนำไปจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ณ สำนักงานที่ดินได้ ทั้งนี้มูลนิธิชัยพัฒนาและรัฐบาลไม่มีโครงการ/นโยบายซื้อหลักฐานการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5) คืนจากประชาชนแต่อย่างใด โดยหากเป็นโครงการ/นโยบายของมูลนิธิชัยพัฒนาหรือรัฐบาลจริง หน่วยดำเนินการจะต้องเป็นหน่วยภาครัฐเท่านั้น

จังหวัดราชบุรีจึงขอแจ้งเตือนให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อกลุ่มบุคคลดังกล่าว ซึ่งเรื่องดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างกว้างขวาง และหากพบเห็นการกระทำดังกล่าว ให้แจ้งนายอำเภอท้องที่หรือศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกอำเภอหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี