ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมา งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณ ร.ร.อรุณวิทยา-บ้านแสงทอง

วันที่ 17 พ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 57 คน)
 

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ ร.ร.อรุณวิทยา-บ้านแสงทอง ม.2 ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก  จ.ประจวบคีรีขันธ์  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน

ราคากลางของงานก่อสร้าง ในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 428,000.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 และวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 งานพัสดุฯ กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน สำหรับวันสุดท้ายยื่นได้ในเวลา 08.30 -11.00 น. และกำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ห้อง e-Auction การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 11.00 น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 1,070.-บาท ค่าแบบ 1,000.-บาท ภาษี 70.-บาท ได้ที่งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 เลขที่ 128 หมู่ 3 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110 ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ในวันและเวลาปฏิบัติงานสำหรับวันสุดท้ายจะติดต่อขอรับ/ซื้อแบบได้ในเวลา 08.330 น.-15.00 น.

สำหรับผู้ซื้อแบบ หรือเอกสารสอบราคาเมื่อชำระเงินแล้วจะไม่คืนเงินให้ ยกเว้นกรณีที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ยกเลิกโครงการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน กองบริหารทั่วไปการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 โทร.032-200779

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี