ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างจัดทำและติดตั้งระบบอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก

วันที่ 17 พ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 61 คน)
 

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างจัดทำและติดตั้งระบบอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,259,00.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)

กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ณ งานพัสดุสำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี  178 ม.1 ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบและเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500 บาท ได้ที่งานพัสดุสำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-334864-7 ในวันและเวลาราชการ

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี