รับสมัครงาน
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 19 พ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 737 คน)
 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ราชบุรี จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด  จำนวน  2  อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,552 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,448   

ผู้สนใจสมัครได้ วันที่ 17 – 30 พฤศจิกายน 2558 ในวันเวลาราชการ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ วันที่ 1 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น. สัมภาษณ์ วันที่ 1 ธันวาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องชงโค อาคารอำนวยการชั้น 1 สมัครด้วยตนเอง ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ อาคารอำนวยการชั้น 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี และสามารถดาวโหลดใบสมัครได้ที่ http://www.bcnr.ac.th


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี