ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองจันสี

วันที่ 20 พ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 84 คน)
 

 กรมชลประทาน โดยโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 13 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองจันสี  ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ราคากลางของงานก่อสร้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 8,000,000.00 บาท (แปดล้านบาทถ้วน)

กำหนดยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 1,000.00 บาท ได้ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคารในระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมชลประทาน (http://procurement.rid.go.th) หรือ เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 034-612828 ในวันและเวลาราชการ

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี