ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมางานจัดหาและติดตั้งระบบอัตโนมัติ (PLC และอื่นๆ)

วันที่ 20 พ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 68 คน)
 

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมางานจัดหาและติดตั้งระบบอัตโนมัติ (PLC และอื่นๆ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 631,300.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

การดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 25258 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 งานพัสดุฯ กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน สำหรับวันสุดท้ายยื่นได้ในเวลา 08.30 – 11.00 น. และกำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ห้อง e-Auction การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2558 เวลา 11.00 น.

ผู้สนติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 3,210.- บาท ค่าแบบ 3,000.- บาท ภาษี 210.- บาท ได้ที่งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 เลขที่ 128 หมู่ 3 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110 ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ในวันและเวลาปฏิบัติงานสำหรับวันสุดท้ายจะติดต่อขอรับ/ซื้อแบบได้ในเวลา 08.30 น. – 15.00 น.

สำหรับผู้ซื้อแบบ หรือเอกสารสอบราคาเมื่อชำระเงินแล้วจะไม่คืนเงินให้ ยกเว้นกรณีที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ยกเลิกโครงการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 โทร. 032-200779

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี