ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ซื้อที่ดินเพื่อใช้ก่อสร้างอาคารศูนย์ไปรษณีย์ราชบุรี โดยวิธีพิเศษ (ครั้งที่ 2 )

วันที่ 20 พ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 155 คน)
 

บริษัท ไปรษณีย์ไทย มีจำกัด ความประสงค์จะซื้อที่ดิน เพื่อใช้ก่อสร้างอาคารศูนย์ไปรษณีย์ราชบุรี โดยวิธีพิเศษ โดยมีขอบเขตเป้าหมายหลัก ดังนี้

1.ติดถนนเพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4 ) ตั้งแต่ หลักกิโลเมตรที่ 60 ถึงหลักกิโลเมตรที่ 112 ทั้ง 2 ฝั่ง

2.ติดถนนหมายเลข 3525 แยกจากริมถนนเพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4) เข้าไประยะทาง 5 กิโลเมตร ทั้ง 2 ฝั่ง

3.ขอบเขตเป้าหมายรอง ติดถนนทางหลวงชนบท (รบ.1010) ตั้งแต่หลักกิโลเมตร ที่ 1 ถึง หลักกิโลเมตรที่ 9 ทั้ง 2 ฝั่ง

4.ที่ดินที่เสนอขายทั้งแปลง ทั้งในขอบเขตเป้าหมายหลักและขอบเขตเป้าหมายรอง ต้องตั้งอยู่ภายในขอบเขตหลักกิโลเมตรที่กำหนดเท่านั้น ขนาดที่ดินที่เสนอขายต้องมีขนาดเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 15 ไร่ (+ไม่เกิน 1 ไร่) หรือไม่เกิน 16 ไร่ ด้านหน้าที่ดินกว้างประมาน 120 เมตร (±10 เมตร) ด้านหลังของที่ดินต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 และไม่มากกว่าร้อยละ 115 ของด้านหน้าและต้องสามารถวางผังอาคารของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้ด้วย

การยื่นซองสอบราคา ผู้สนใจจะเสนอขายที่ดินซึ่งมีรายละเอียดและเงื่อนไขครบถ้วน ตามที่กำหนดข้างต้นให้ผู้เสนอราคาขาย นำซองเสนอราคามายื่น ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคารศูนย์ไปรษณีย์หลักสี่ บริษัท ไปรษณีย์ไทยจำกัด ถนน แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตกลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ให้ยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ภายในเวลา 09.00-11.00 น. และคณะกรรมการฯ จะเปิดซองเสนอราคาต่อหน้าผู้เสนอขายในวันเดียวกัน เวลา 11.15 น. (ตามนาฬิกาของสถานที่เปิดซองเสนอราคา)


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี