ข่าวประชาสัมพันธ์
ศาลแรงงานภาค 7 จังหวัดราชบุรี จัดโครงการรับฟ้องคดีแรงงานเคลื่อนที่

วันที่ 23 พ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 378 คน)
 

นางเสาวภาพร  สิขิวัฒน์  ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแรงงานภาค 7  เปิดเผยว่า ศาลแรงงานภาค 7 จัดโครงการรับฟ้องคดีแรงงานเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการคู่ความที่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีความประสงค์จะยื่นฟ้องคดีแรงงานต่อศาลจังหวัดภายใน เขตอำนาจศาลแรงงานภาค 7 เข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมได้โดยสะดวก รวดเร็ว และประหยัด โดยจัดนิติกรและเจ้าหน้าที่มาให้บริการให้คำปรึกษาและรับฟ้องคดีแรงงาน

กำหนดออกดำเนินการให้บริการแก่ประชาชนที่มีข้อพิพาทคดีแรงงาน ณ ศาลจังหวัดราชบุรี จำนวน 4 ครั้ง คือ

ครั้งที่ 1 วันที่  5 มกราคม 2559   เวลา   09.00 น.  ถึง  เวลา    16.00 น.

ครั้งที่ 2 วันที่  8 มีนาคม 2559    เวลา    09.00 น.  ถึง  เวลา    16.00 น.

ครั้งที่ 3 วันที่  17 พฤษภาคม  2559  เวลา  09.00 น. ถึง เวลา  16.00 น.

ครั้งที่ 4 วันที่ 26 กรกฎาคม 2559  เวลา  09.00 น. ถึง   เวลา  16.00 น.

ขอเชิญประชาชนที่มีข้อพิพาทในคดีแรงงาน เข้ารับคำปรึกษาและฟ้องคดี ได้ตามวันและเวลาดังกล่าว หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ หมายเลขโทรศัพท์  034-564223 ต่อ 101

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี