ข่าวประชาสัมพันธ์
กฟผ. ขอความร่วมมือประชาชน ไม่ปล่อยโคมลอย

วันที่ 23 พ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 140 คน)
 

นายสุธน  บุญประสงค์ รองผู้ว่าการระบบส่ง (รวส.) เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลลอยกระทง มักมีการปล่อยโคมลอยกันมากขึ้น ซึ่งหากรู้เท่าไม่ถึงการณ์การปล่อย หรือจุดโคมลอยใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูงและสถานีไฟฟ้าแรงสูงอาจเกิดการลัดวงจรของระบบไฟฟ้า ทำให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างได้  กฟผ. จึงขอความร่วมมือผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. และประชาชนช่วยกันดูแล และระมัดระวัง

เมื่อโคมลอยไปติดสายส่งไฟฟ้าแรงสูง หรือลอยไปในบริเวณสถานีไฟฟ้าแรงสูงย่อมส่งผลกระทบทำให้ระบบไฟฟ้าขัดข้อง เกิดไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างได้ อาจต้องใช้เวลาในการซ่อมแซม ทำให้ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับความเดือดร้อน รวมทั้งเกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจของชาติโดยรวมด้วย

กฟผ. จึงขอความร่วมมือ ประชาชน ไม่ปล่อยโคมลอย ใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง – สถานีไฟฟ้าแรงสูง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและขอความร่วมมือช่วยกันดูแลระวังและรักษาเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง อันเป็นสมบัติชาติ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือพบเหตุเกี่ยวกับสายส่งไฟฟ้าแรงสูง หรือสถานีไฟฟ้าแรงสูง โปรดแจ้งที่ ศูนย์บริการข้อมูล กฟผ. โทร.1416


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี