รับสมัครงาน
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันที่ 23 พ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 855 คน)
 

จังหวัดราชบุรีประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานจังหวัดราชบุรี  กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป  ค่าตอบแทน 18,000 บาท ระยะเวลาจ้าง 10 เดือน (เดือนธันวาคม 2558 – ถึงเดือนกันยายน 2559) ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา มีความสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ (โปรแกรม Microsoft  Word , Excel , PowerPoint และการใช้ Internet เป็นต้น) มีความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษและหรือภาษาท้องถิ่นของสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานจังหวัดราชบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ในวันและเวลาราชการ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี