ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณศาลากลาง นฐ.ถึงโรงเรียนพระปฐมวิทยา 2 ซอยบ้านดอนสามสิบ อบต.ดอนยายหอม

วันที่ 24 พ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 57 คน)
 

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 (กปภ.ข.3) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณศาลากลาง นฐ.ถึงโรงเรียนพระปฐมวิทยา 2 ซอยบ้านดอนสามสิบ อบต.ดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 6,420,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ระหว่างเวลา  10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ

กำหนดยื่นซองประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง  11.00 น. ณ งานพัสดุฯ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ 3 ธันวาคม 2558 เวลา 2558 เวลา 11.00 น. และกำหนดเสนอราคาในวันที่ 14 ธันวาคม 2558

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ10,700.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ได้ที่งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา  15.00 น. เมื่อชำระเงินแล้ว กปภ.ข.3 จะไม่คืนให้ ยกเว้นกรณีที่ กปภ.ข.3 ยกเลิกโครงการ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-200-779 ในวันและเวลาราชการ

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี