ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีเชิญร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558

วันที่ 24 พ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 208 คน)
 

นายสุรพล  แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558 นับเป็นมหามงคลอันพิเศษยิ่งอีกวาระหนึ่ง จังหวัดราชบุรีกำหนดจัดงานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเพื่อให้ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน  นักศึกษาทุกหมู่เหล่าได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตา และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนแสดงความจงรักภักดีโดยกำหนดให้มีพิธีดังนี้

-วันพุธที่  2 ธันวาคม 2558 เวลา 13.30 น. พิธีเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี การแต่งกาย ชุดสีขาว/ชุดปฏิบัติธรรม

-วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตร ณ บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี การแต่งกาย ชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพ(สีเหลือง)

-พิธีลงนามถวายพระพรและสดุดีเฉลิมพระเกียรติ,พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินจังหวัดราชบุรี เวลา 08.15 น. ณ อาคารโรงยิมเนเซี่ยม อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี การแต่งกาย เครื่องแบบเต็มยศ(กระบี่-ถุงมือ) ชุดผ้าไทย/ชุดสุภาพ

-พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร เวลา 19.00 น. ณ สนามกีฬาหน้ากรมการทหารช่าง การแต่งกาย ชุดผ้าไทย/ชุดสากลนิยม/ชุดสุภาพ (สีเหลือง)

ขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน และขอเชิญชวนท่านได้ดำเนินการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยประดับธงชาติพร้อมธงพระปรมาภิไธยย่อ "ภปร”และประทีปโคมไฟตามสถานที่ราชการ สำนักงานและอาคารบ้านเรือน ประดับไฟอาคารสถานที่หน่วยงานต่าง ๆ บริเวณรั้วโดยรอบพร้อมพระบรมฉายาลักษณ์และข้อความ "ทรงพระเจริญ” จัดกิจกรรมมหากุศล กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ อาทิ การปลูกต้นไม้ การบริจาคโลหิต การสงเคราะห์ช่วยเหลือคนพิการ ผู้ยากไร้ การกำจัดวัชพืช 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี