รับสมัครงาน
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย

วันที่ 1 ธ.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 325 คน)
 

                สำนักงานอัยการภาค 7 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการในตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเหมาบริการ 6,700 บาท /ต่อเดือน ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ มีสัญชาติไทย และเป็นเพศชาย มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 50 ปี ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

          ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักอำนวยการ สำนักงานอัยการภาค 7 ชั้น 4 ถนนสมบูรณ์กุล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ หรือโทรสอบถามได้ที่ 032-327120,032-327126/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี