ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีรวมพลังเอาชนะไข้เลือดออก

วันที่ 1 ธ.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 164 คน)
 

            ปี 2558 จังหวัดราชบุรีมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมจำนวน 4,082 ราย อัตราป่วย 485.12 ต่อประชากรแสนคน อัตราป่วยสะสมเป็นอันดับ 3 ของประเทศ ผู้เสียชีวิต 7 ราย ที่อำเภอสวนผึ้ง  3 ราย,อำเภอโพธาราม 2 ราย ,อำเภอบ้านโป่ง 1 ราย,อำเภอเมือง 1 ราย ขณะนี้ทุกอำเภอผู้ป่วยมีแนวโน้มลดลง โดยในเดือนตุลาคมผู้ป่วยลดลงจากเดือนกันยายน ร้อยละ 45 สำหรับเดือนพฤศจิกายน คาดการณ์ว่าผู้ป่วยจะลดลงจากเดือนตุลาคม ถึงร้อยละ 50 อำเภอที่มีอัตราป่วยสะสมสูง ได้แก่ 1.สวนผึ้ง อัตราป่วย 1,137.32 ต่อประชาชนแสนคน(390 ราย) 2.บ้านคา อัตราป่วย 770.31 ต่อประชากรแสนคน(181 ราย) 3.จอมบึง อัตราป่วย 591.25 ต่อประชากรแสนคน (367 ราย) 4.บ้านโป่ง อัตราป่วย 572.00 ต่อประชากรแสนคน (980 ราย) 5.โพธาราม อัตราป่วย 518.14 ต่อประชากรแสนคน (701 ราย) ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเป็นได้ทุกวัย กลุ่มอายุที่พบสูงสุด ได้แก่ กลุ่มอายุ 10-14 ปี อัตราป่วย 1,821.01 ต่อประชากรแสนคน (910 ราย) ,กลุ่มอายุ 5-9 ปี อัตราป่วย 1,144.29 ต่อประชากรแสนคน(572 ราย) ,กลุ่มอายุ 15-24 ปี อัตราป่วย 992.63 ต่อประชากรแสนคน (1,209 ราย) อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียน (ร้อยละ 47.4) รับจ้าง (ร้อยละ 27.9) เด็กในปกครอง (ร้อยละ 6)


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี