ข่าวประชาสัมพันธ์
ศาลจังหวัดราชบุรีจัดโครงการไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ เทิดไท้องค์ราชัน 5 ธันวามหาราช

วันที่ 2 ธ.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 177 คน)
 

               นายสุนทร  ศันติวิชยะ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ศาลจังหวัดราชบุรีมีนโยบายสนับสนุนและพัฒนาระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท มีการนำระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาปรับใช้ควบคู่กับการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีของศาล เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนในการยุติข้อพิพาท สนับสนุนการระงับข้อพิพาทด้วยหลักสมานฉันท์และสันติวิธี สร้างความรู้สึกรักสามัคคีให้เกิดในสังคม เนื่องในโอกาสวันที่ 5 ธันวาคม 2558 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา ในปีมหามงคลนี้ ศาลจังหวัดราชบุรีจึงได้จัดโครงการไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ เทิดไท้องค์ราชัน 5 ธันวามหาราช เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ระหว่างวันที่ 1-30 ธันวาคม 2558

            ขอเชิญชวนคู่ความที่ประสงค์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในโครงการดังกล่าว ติดต่อขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้ที่ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประจำศาลจังหวัดราชบุรี ณ ศาลจังหวัดราชบุรี ถนนยุติธรรม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 โทร.032-315719-25 ต่อ 110,115/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี