รับสมัครงาน
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จอมบึงรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

วันที่ 2 ธ.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 658 คน)
 

              โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง ประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 ตำแหน่ง อัตราค่าจ้างวันละ 475 บาท วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ไม่จำกัดเพศ อายุ 22-25 ปีขึ้นไป

            ผู้สนใจสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 28 ธันวาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี