ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
การขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง(บ้านพักภารโรง)

วันที่ 4 ธ.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 168 คน)
 

             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จะทำการขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง(บ้านพักภารโรง) ประเภทสิ่งปลูกสร้างชั่วคราว ลักษณะรูปทรง บ้านพักภารโรง ฝาไม้จริง ออกแบบสร้างเอง สร้างเมื่อปี พ.ศ.2478 ปลูกสร้างอยู่บนที่ดินที่มิใช่ที่ราชพัสดุ ที่ดินธรณีสงฆ์วัดเขาสัตนารถ (เขาวัง) ขึ้นทะเบียนเป็นหลังลำดับที่ รบ 2185 ซึ่งชำรุดทรุดโทรมใช้ราชการไม่ได้ โดยกำหนดดูสถานที่ และสภาพสิ่งปลูกสร้างที่จะทำการรื้อถอน ได้ที่โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00-15.00 น. ของทุกวันทำการ และกำหนดขายทอดตลาด ในวันที่ 14 ธันวาคม 2558 โดยกำหนดให้ลงชื่อเข้าสู้ราคาพร้อมวางหลักประกันตั้งแต่เวลา 09.00-09.30 น. และดำเนินการขายทอดตลาดในเวลา 09.45 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

            ผู้สนใจติดต่อขอรับรายละเอียดต่าง ๆ ในการขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง บ้านพักภารโรงหลังดังกล่าว ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 4 ถนนไกรเพชร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร.032-321982 ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี