ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

วันที่ 4 ธ.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 334 คน)
 

             ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสงคราม มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ตามรายการ ดังนี้

            1.ชุดทดสอบฟลูออโรควิโนโลน  จำนวน 15 ชุด

            2.ชุดทดสอบคลอเรมฟินิคอล  จำนวน 15 ชุด

            กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสงคราม 135 หมู่ 11 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000 และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสงคราม 135 หมู่ 11 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.fisheries.go.th/cf-samutsong/หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 034-720170 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี