ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ

วันที่ 8 ธ.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 41 คน)
 

              ศูนย์อนามัยที่ 4 มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจวัด SpO2,EtCO และเครื่องวัดสัญญาณชีพ จำนวน 1 เครื่อง)

            กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ศูนย์อนามัยที่ 4 เลขที่ 429 ถนนศรีสุริยวงศ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาและยื่นซองสองราคา ได้ที่ งานบริหารพัสดุ อาคารอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 4 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ Http://hpc4.go.thและwww.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-310368 ต่อ 2264 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี