รับสมัครงาน
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 8 ธ.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 1024 คน)
 

             วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,552 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,448 บาท

            ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ อาคารอำนวยการ ชั้น 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 1-11 ธันวาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ที่ www.bcnr.ac.thหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 032-314603 ต่อ 155/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี