ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรีและสาขาบ้านโป่ง ประจำปี 2559

วันที่ 8 ธ.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 70 คน)
 

               จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี และสาขาบ้านโป่ง รวม 2 แห่ง

            กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี

            ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี เลขที่ 128 หมู่ 10 ถนนเขาวัง-บ้านน้ำพุ ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 3-14 ธันวาคม 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-319853-4 ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว๊บไซด์ของกรมบัญชีกลาง www.egd.go.th,www.ratchaburi.go.th/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี