ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีเชิญชวนชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 9 ธ.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 112 คน)
 

                 นายสุรพล  แสวงศักดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า รัฐบาลกำหนดจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป และจังหวัดราชบุรีกำหนดเส้นทางจักรยานว่า "เส้นทางสิริมงคล” ระยะทาง 29 กิโลเมตร พร้อมทั้งจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ติดตั้งบริเวณด้านหน้าสถานที่ราชการ และสถานที่สำคัญต่าง ๆ รวมทั้งการจัดเตรียมกิจกรรมเสริม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ ของจังหวัดราชบุรีกำหนดให้มีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติภายใต้แนวคิด "ทำดีแบบในหลวง” และนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติและความสำคัญของพื้นที่ทรงงาน พื้นที่เสด็จเยี่ยมเยียนประชาชน ตั้งแต่ครองราชย์จนถึงปัจจุบัน ภายใต้แนวคิด "ธ ยาตรา ปวงประชาเป็นสุข” และจัดบูธแสดงสินค้า OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ธงฟ้าราคาประหยัด พร้อมทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงของจังหวัดราชบุรี ในระหว่างวันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00-21.00 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) เขาแก่นจันทน์

            ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ และกิจกรรมเสริมต่าง ๆ ที่จังหวัดจัดขึ้น ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี