ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ณ จังหวัดมะริด

วันที่ 14 ธ.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 55 คน)
 

              จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ณ จังหวัดมะริด สาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมา ระหว่างวันที่ 23-27 ธันวาคม 2558

            กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ในวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-337103 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี