ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ซื้อท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้า สำหรับส่งน้ำ

วันที่ 16 ธ.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 73 คน)
 

             กรมชลประทานโดยโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 13 มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้า สำหรับส่งน้ำ จำนวน 40 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ((e-bidding)ของงานโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านถ้ำแก้ว ตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

            กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 4 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

            ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 200 บาท ได้ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านธนาคาร ในวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2558 โดยดาวโหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการเสนอราคา ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://gprocurement.rid.go.thหรือwww.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 034-612877 ต่อ 104 หรือ 034-612828 (เบอร์ตรงพัสดุ)ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี