FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
จังหวัดราชบุรีจัดพิธีรับเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

วันที่ 5 ก.ย. 2554 )
 
จังหวัดราชบุรีจัดพิธีรับเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
 
จังหวัดราชบุรีจัดพิธีรับเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมีหมู่บ้านที่ได้รับทั้งเดิมและใหม่จำนวน ๑๔๐ หมู่บ้านและอีก ๒ ชุมชน เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๙๐,๐๐๐ บาท (สามล้านเก้าหมื่นบาทถ้วน)
 
วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๔ ที่โรงยิมเนเซี่ยมราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี นายสุเทพ โกมลภมร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีรับเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ โดยกองทุนนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้านและชุมชนให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งจังหวัดราชบุรี มีหมู่บ้านและชุมชน ได้รับเงินขวัญถุง พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบันจำนวน ๑๔๒ หมู่บ้าน โดยจำนวนเงินทั้งสิ้นที่ได้รับมอบในครั้งนี้เป็นเงิน ๓,๐๙๐,๐๐๐ บาท (สามล้านเก้าหมื่นบาทถ้วน) ในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้กล่าวแก่ตัวแทนหมู่บ้านและชุมชนที่ได้รับกองทุนว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงมีความห่วงใยต่อปัญหา การแพร่ระบาดของยาเสพติดเป็นอย่างมาก ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ ให้แก่ราษฎรอาสาป้องกันยาเสพติดในหมู่บ้านต่างๆ และขยายเครือข่ายจนถึงปัจจุบันซึ่งเงินที่รับเป็นเงินศักดิ์สิทธิ์ ก็ขอให้หมู่บ้านและชุมชนนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาสังคม และจะต้องทำให้ขยายงอกเงยขึ้น ไม่มีวันหมด
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ชาวโคนมหนองโพราชบุรีส่งฟางอัดก้อนไปช่วยเกษตรกรโคนมที่ภาคใต้
สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรีเปิดศูนย์บริการจัดหางานเพิ่มสาขาบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรีเชิญร่วมกิจกรรมแสดงความไว้อาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เตรียมใช้คนแปรอักษรกว่าสองหมื่นคน
จังหวัดราชุบรีเตรียมจัดงาน “สมโภช 200 ปี ศาลหลักเมืองราชบุรี” 7 วัน 7 คืน
กล้วยไม้นับหมื่นต้นพร้อมแล้ว ในงานท่องเที่ยวราชบุรีของดีเมืองโอ่งปี 2560
อบจ.ราชบุรี แถลงข่าวการแข่งขันเรือยาวประเพณี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ
พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯสิริโสภาพัณณวดี
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาเปิดเทศกาลศิลปะและการแสดง เจ็ดเสมียน
ศตศ.จ.รบ.ประชุมโต๊ะข่าวติดตามการปฎิบัติงานป้องกันและปรามปรามยาเสพติด
สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรีเปิดศูนย์บริการจัดหางานเพิ่มสาขาบ้านโป่ง
จ.ราชบุรีส่งรถปันสุขช่วยกลุ่มเปราะบางในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
ผู้แทนพระองค์มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ผ่านการเข้าร่วมโครงการพระราชทานโคกหนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง ที่ จ.ราชบุรี
ราชบุรีห่วงสถานการณ์โควิด-19ระบาด เตรียมจัดระเบียบการร่อนหาทองในคลอง ชี้ไม่มีผลการศึกษาว่ามีแร่ทองในพื้นที่ จ.ราชบุรี
ราชบุรี - ทหารช่างตบเท้า บริจาคเลือดกู้วิกฤตเลือดขาดช่วงโควิดระบาด
จ.ราชบุรีมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมระลอกใหม๋ 27 ราย ส่วน5 ราย ล่าสุดทั้งหมดทำงานและไป กลับพื้นที่เสี่ยง

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี