FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
เครือข่ายชมรม ทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดราชบุรี จัดสัมนาเพื่อสร้างความเข้าใจตลอดจนสร้างกิจกรรมให้สอดคล้องตามโครงการทูบีนัมเบอร์วัน

วันที่ 6 ก.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 102 คน)
 
 
 
 
เครือข่ายชมรม ทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดราชบุรี จัดสัมนาเพื่อสร้างความเข้าใจตลอดจนสร้างกิจกรรมให้สอดคล้องตามโครงการทูบีนัมเบอร์วัน
 
วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ จังหวัดราชบุรีที่ห้องประชุมอาคารราชบุรีเกมส์ นายสุเทพ โกมลภมร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ในฐานะประธานชมรมทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดและชี้แจงการสัมนาเครือข่ายชมรมทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดราชบุรี โดยมีเครือข่ายที่เป็นตัวแทนจากสถานศึกษาที่ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องและชุมชนทูบีนัมเบอร์วันดีเด่นระดับอำเภอเข้าร่วม เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจรวมถึงการตื่นตัวและความสัมพันธ์รูปแบบเครือข่าย ตลอดจนแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน ในรูปแบบกิจกรรมที่เน้นการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาและชุมชนของจังหวัดราชบุรี ให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับกิจกรรมตามโครงการทูบีนัมเบอร์วัน
 
นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ยังเน้นให้ทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและนำงบประมาณที่ได้ไปทำประโยชน์ให้เกิดสูงสุด โดยเฉพาะขณะนี้จังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดต้นแบบทูบีนัมเบอร์วัน ยิ่งต้องรักษามาตรฐานและทำให้ดียิ่งขึ้นไป
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ชาวโคนมหนองโพราชบุรีส่งฟางอัดก้อนไปช่วยเกษตรกรโคนมที่ภาคใต้
สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรีเปิดศูนย์บริการจัดหางานเพิ่มสาขาบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรีเชิญร่วมกิจกรรมแสดงความไว้อาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เตรียมใช้คนแปรอักษรกว่าสองหมื่นคน
จังหวัดราชุบรีเตรียมจัดงาน “สมโภช 200 ปี ศาลหลักเมืองราชบุรี” 7 วัน 7 คืน
กล้วยไม้นับหมื่นต้นพร้อมแล้ว ในงานท่องเที่ยวราชบุรีของดีเมืองโอ่งปี 2560
อบจ.ราชบุรี แถลงข่าวการแข่งขันเรือยาวประเพณี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ
พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯสิริโสภาพัณณวดี
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาเปิดเทศกาลศิลปะและการแสดง เจ็ดเสมียน
ศตศ.จ.รบ.ประชุมโต๊ะข่าวติดตามการปฎิบัติงานป้องกันและปรามปรามยาเสพติด
สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรีเปิดศูนย์บริการจัดหางานเพิ่มสาขาบ้านโป่ง
จ.ราชบุรีส่งรถปันสุขช่วยกลุ่มเปราะบางในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
ผู้แทนพระองค์มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ผ่านการเข้าร่วมโครงการพระราชทานโคกหนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง ที่ จ.ราชบุรี
ราชบุรีห่วงสถานการณ์โควิด-19ระบาด เตรียมจัดระเบียบการร่อนหาทองในคลอง ชี้ไม่มีผลการศึกษาว่ามีแร่ทองในพื้นที่ จ.ราชบุรี
ราชบุรี - ทหารช่างตบเท้า บริจาคเลือดกู้วิกฤตเลือดขาดช่วงโควิดระบาด
จ.ราชบุรีมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมระลอกใหม๋ 27 ราย ส่วน5 ราย ล่าสุดทั้งหมดทำงานและไป กลับพื้นที่เสี่ยง

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี