รับสมัครงาน
โรงพยาบาลบางแพรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 21 ธ.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 511 คน)
 

              โรงพยาบาลบางแพจะจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงาน งานซ่อมบำรุง และงานสวน โรงพยาบาลบางแพ ตำแหน่งที่รับสมัครมีดังต่อไปนี้

            1.ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 อัตรา เพศหญิงหรือชาย อายุ 20-45 ปี ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)สาขาไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ สาขาไฟฟ้ากำลัง สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเทคโนโลยีคมนาคม สาขาเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ หรือผู้มีประสบการณ์ในงานช่างมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ อัตราจ้างวันละ 370 บาท

            2.ตำแหน่งคนสวน จำนวน 1 อัตรา เพศหญิงหรือชาย อายุ 20-45 ปี ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรประถมศึกษา (ป.6) อัตราค่าจ้างวันละ 300 บาท

            ผู้สนใจสมัครได้ที่งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2559 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 032-381148-9/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี