รับสมัครงาน
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2

วันที่ 22 ธ.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 1058 คน)
 

            จังหวัดราชบุรีประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานจังหวัดราชบุรี ค่าตอบแทน 18,000 บาท ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

            ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานจังหวัดราชบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 032-337890 ในวัน และเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี