รับสมัครงาน
โรงพยาบาลปากท่อรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 25 ธ.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 514 คน)
 

              โรงพยาบาลปากท่อ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน โรงพยาบาลปากท่อ ในตำแหน่งดังนี้

            1.พนักงานทั่วไป (คนสวน)  จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง วันละ 285 บาท เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรประถมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า

            2.พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 ตำแหน่ง ค่าจ้าง วันละ 285 บาท เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว  ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรประถมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า

            3.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง วันละ 285 บาท เพศหญิง ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรประถมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า

          4.ผู้ช่วยช่างทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง ค่าจ้าง วันละ 285 บาท เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรประถมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า

          5.พนักงานเปล จำนวน 1 ตำแหน่ง ค่าจ้าง วันละ 285 บาท บาท เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรประถมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า

            ผู้สนใจสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ในระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ในวันเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 032-358258-9,032-281585 ต่อ 203/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี