รับสมัครงาน
รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ

วันที่ 28 ธ.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 709 คน)
 

              หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ (พลอาสาสมัคร) ดังนี้ คุณสมบัติของผู้สมัคร ชายไทยอายุตั้งแต่ 20-28 ปี เป็นทหารกองหนุนจาก 3 เหล่าทัพ วุฒิการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) ขึ้นไป บุคคลพลเรือนทั่วไป วุฒิการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ขึ้นไปผ่านการศึกษาวิชาทหารปีที่ 3 ปีที่ 5

            ผู้สนใจสมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ วังทวีวัฒนา ถนนบรมราชชนนี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2559-26 กุมภาพันธ์ 2559 ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ไม่เสียค่าสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น) สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทร.02-4569452,02-3560893/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี