FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
กระทรวงแรงงานส่งเสริมลูกจ้างพัฒนาฝีมือแรงงานและเพิ่มค่าจ้าง ประกาศใช้อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน 22 สาขาอาชีพ

วันที่ 7 ก.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 88 คน)
 
         
 
กระทรวงแรงงานส่งเสริมลูกจ้างพัฒนาฝีมือแรงงานและเพิ่มค่าจ้าง ประกาศใช้อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน 22 สาขาอาชีพ
 
วันนี้ ๗ กันยายน ๕๔ นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนา การส่งเสริมอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน 22 สาขาอาชีพ ระดับภาค ณ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ทั้งนี้สืบเนื่องจาก คณะกรรมการค่าจ้างได้ออกประกาศเรื่องอัตราค่าจ้าง ตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน จำนวน 2 ฉบับ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรียบร้อยแล้ว ทั้งหมด 22 สาขาอาชีพ โดยฉบับแรกมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2554 และฉบับที่ 2 จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป โดยมีอัตราค่าจ้างต่ำสุด 250 บาทและสูงสุด 690 บาทต่อวัน
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า อัตราค่าจ้างดังกล่าว เป็นนโยบายของรัฐบาล ในการคุ้มครองดูแลทั้งลูกจ้างและนายจ้างให้ได้รับประโยชน์และเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย เมื่อแรงงานใหม่เข้าสู่ระบบการผลิต หากเป็นแรงงานที่ไร้ฝีมือ ก็จะได้รับการคุ้มครองตามอัต ราค่าจ้างขั้นต่ำและเมื่อทำงานไปช่วงหนึ่งแล้ว สามารถพัฒนาตนเอง เมื่อผ่านการทดสอบ ตามระดับทักษะฝีมือดังกล่าว ก็จะได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้น เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ลูกจ้าง และนำไปสู่การผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศ ทำให้เกิดการยอมรับแรงงานฝีมือของไทย ส่งผลให้ต่างชาติต้องการเข้ามาลงทุน ตลอดจนการส่งออกมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเจริญเติบโตต่อไป
 
ณิชารี ภควัตชัย /ข่าว
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ชาวโคนมหนองโพราชบุรีส่งฟางอัดก้อนไปช่วยเกษตรกรโคนมที่ภาคใต้
สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรีเปิดศูนย์บริการจัดหางานเพิ่มสาขาบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรีเชิญร่วมกิจกรรมแสดงความไว้อาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เตรียมใช้คนแปรอักษรกว่าสองหมื่นคน
จังหวัดราชุบรีเตรียมจัดงาน “สมโภช 200 ปี ศาลหลักเมืองราชบุรี” 7 วัน 7 คืน
กล้วยไม้นับหมื่นต้นพร้อมแล้ว ในงานท่องเที่ยวราชบุรีของดีเมืองโอ่งปี 2560
อบจ.ราชบุรี แถลงข่าวการแข่งขันเรือยาวประเพณี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ
พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯสิริโสภาพัณณวดี
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาเปิดเทศกาลศิลปะและการแสดง เจ็ดเสมียน
ศตศ.จ.รบ.ประชุมโต๊ะข่าวติดตามการปฎิบัติงานป้องกันและปรามปรามยาเสพติด
สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรีเปิดศูนย์บริการจัดหางานเพิ่มสาขาบ้านโป่ง
ราชบุรี - ทหารช่างตบเท้า บริจาคเลือดกู้วิกฤตเลือดขาดช่วงโควิดระบาด
จ.ราชบุรีมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมระลอกใหม๋ 27 ราย ส่วน5 ราย ล่าสุดทั้งหมดทำงานและไป กลับพื้นที่เสี่ยง
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด – 19
นายกรัฐมนตรีผลักดันเศรษฐกิจ BCG เป็นนโยบายรัฐ ปี 64 หวังทำให้ไทยพ้นกับดับรายได้ปานกลาง พร้อมตั้งคณะกรรมการหารือเมียนมาแก้ไขปัญหาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
ตราสัญลักษณ์ ประธานอาเซียน ปี 2564 ประเทศบรูไน BRUNEI DARUSSALAM 2021

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี