ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดงานมหกรรมสัตว์น้ำสวยงาม จังหวัดราชบุรี

วันที่ 28 ม.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 78 คน)
 

จังหวัดราชบุรีมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการจัดงานมหกรรมสัตว์น้ำสวยงาม จังหวัดราชบุรี โครงการเตรียมราชบุรีเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรม พัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตปลาสวยงามเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 27 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี 339 ถ.ยุติธรรม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี 339 ถ.ยุติธรรม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 ในวันที่ 27 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th/www.fisheries.go.th/fpo-ratchaburi หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-337656 ในวันและเวลาราชการ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี