ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยประจำปี 2559

วันที่ 2 ก.พ. 2559 (จำนวนคนอ่าน 47 คน)
 

              นางชลลดา  กันคล้อย ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ เปิดเผยว่า สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยคณะกรรมการจัดประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ปี 2559 ได้จัดโครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2559 สำหรับเยาวชน บุคลากรทางการศึกษา และผู้นำชุมชนท้องถิ่น ซึ่งรูปแบบโครงการประกอบด้วย กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และกิจกรรมประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านนวัตกรรมประชาธิปไตยในสังคมไทย ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่สร้างสังคมคุณภาพ และประชาธิปไตยที่มีคุณภาพในโรงเรียน/สถาบันการศึกษาและชุมชนท้องถิ่น อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งสนับสนุนให้เยาวชน และประชาชนมีส่วนร่วมกับสถาบันนิติบัญญัติ ในการสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในสังคม

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเลขที่ 2 ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร  0 2244 2515-6 หรือ02-2442522  และติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่  www.parliament.go.th/innovation

 

 

 

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี