ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ

วันที่ 8 ก.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 81 คน)
 
             จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องพยุงการทำงานของหัวใจและปอด Extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) จำนวน 1 เครื่อง
             กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 5 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 19 กันยายน 2554 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 20 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุมองค์กรแพทย์ (ด้านเก่า) โรงพยาบาลราชบุรี ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลราชบุรี ในระหว่างวันที่ 5 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 19 กันยายน 2554 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-719600 ต่อ 1636 ในวันและเวลาราชการ///นางชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี