ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหงเชิญร่วมประกวด RU Young Talent ครั้งที่ 2

วันที่ 4 ก.พ. 2559 (จำนวนคนอ่าน 46 คน)
 

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา  ลิ่มอภิชาต  รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดประกวดกวด RU Young Talent ครั้งที่ 2 เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แสดงความสามารถเชิงสร้างสรรค์ในด้านต่าง ๆ เช่น ดนตรี นาฏศิลป์ หรือการแสดงอื่น ๆ คุณสมบัติผู้เข้าประกวด นักเรียนชั้น ม.ปลายหรือเทียบเท่า สมัครเป็นทีมๆ ละ 3-6 คน ทุกทีมต้องได้รับการรับรองจากโรงเรียน ๆ ละไม่เกิน 2 ทีม กติกาการประกวด ส่งคลิปตัวอย่างการแสดง ความยาวไม่เกิน 5 นาที รางวัลการประกวด รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติ

            ผู้สนใจส่งผลงานได้ที่งานประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขทัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 (วงเล็บมุมซองประกวด RU Young Talent ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.ru.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-3108045-47 ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี