ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมาย

วันที่ 4 ก.พ. 2559 (จำนวนคนอ่าน 124 คน)
 

             นายนิรันดร พิชยพาณิชย์  ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า กรมบังคับคดี เป็นหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม แต่มีภารกิจที่เชื่อมโยงต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ กรมบังคับคดี จึงมีนโยบายการส่งเสริม สนับสนุนศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยการให้ความรู้ด้านกฎหมายสำหรับผู้ประกอบการ SMEsหรือผู้ที่สนใจ จึงได้จัดทำโครงการสัมมนากฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ กฎหมายค้ำประกัน จำนอง (ที่แก้ไขใหม่) ในทุกภาคของประเทศ รวม 12 จังหวัด และจังหวัดราชบุรี เป็น 1 ใน 12 จังหวัด ที่ได้รับการคัดเลือกให้จัดการสัมมนาดังกล่าว โดยกำหนดจัดในวันที่ 25 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30-14.00 น. ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

            ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ ที่ www.led.go.thหรือสมัครได้ที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรีหรือสำนักงานบังคับคดีทุกแห่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 032-326011-2/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี