ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเที่ยวงานมหกรรมราชบุรี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของดีของกินอร่อย

วันที่ 5 ก.พ. 2559 (จำนวนคนอ่าน 60 คน)
 

                 นายสุรพล  แสวงศักดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีกำหนดจัดกิจกรรมการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ภายใต้ชื่องาน "มหกรรมราชบุรี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของดีของกินอร่อย ระหว่างวันที่ 10-14 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โซนร้านทอง ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรี ซึ่งมีการจัดแสดงนิทรรศการวัฒนธรรม 8ชาติพันธุ์ มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการปั้นโอ่งมังกร การทอผ้าจก และผลิตภัณฑ์ชุมชน การแสดงชุด "ทวารวดีรุ่งโรจน์ ราชบุรีรุ่งเรือง นำเสนอเรื่องราวของราชบุรี เมืองแห่งประวัติศาสตร์อาณาจักรทวารวดี นครอันรุ่งโรจน์ในอดีตที่จะคลี่ม่านความทรงจำผ่านความงามของนาฏกรรมไทย สะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์ ที่หลอมรวมกันด้วยความกลมเกลียว สร้างสรรค์ศิลปหัตถกรรม และผลิตภัณฑ์ พืชผลอันสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ของเมืองราชบุรี/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี