ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลเพื่อสมทบทุนในการสร้างอุโบสถ สำนักสงฆ์ห้วยน้ำหนัก

วันที่ 5 ก.พ. 2559 (จำนวนคนอ่าน 103 คน)
 

              สำนักสงฆ์ห้วยน้ำหนัก ได้ดำเนินการพัฒนาวัด พัฒนาสิ่งถาวรวัตถุให้เกิดขึ้นภายในวัดอย่างสมบูรณ์แบบทั้งทางด้านเสนาสนะ และการอุปโภคบริโภคให้มีคุณภาพประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการพัฒนาในเรื่องของสิ่งปลูกสร้าง ไม่ว่าจะเป็นอาคารศาลาเอนกประสงค์ อาคารหอฉัน ที่พักสงฆ์ ที่พักผู้ปฏิบัติธรรม ห้องน้ำ-ห้องสุขา และถนนหนทางที่ใช้ในการสัญจร เพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกต่อผู้ที่มาปฏิบัติธรรมและผู้ที่มาร่วมในงานบุญต่าง ๆ ของทางสำนักสงฆ์ห้วยน้ำหนัก

            สำนักสงฆ์ห้วยน้ำหนัก จึงได้กำหนดการจัดงานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล ในวันที่ 19 มีนาคม 2559 เวลา 13.009 น. ณ อาคารศาลาอเนกประสงค์ สำนักสงฆ์ห้วยน้ำหนัก ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เพื่อนำรายได้มาสมทบทุนในการก่อสร้างอุโบสถเพื่อเป็นพุทธสถานที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและสังฆกรรมต่าง ๆ สืบไป ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีก่อสร้างอุโบสถสำนักสงฆ์ห้วยน้ำหนัก หมายเลขบัญชี 729-0-31809-9 ธนาคารกรุงไทย สาขาสวนผึ้ง/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี