ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ

วันที่ 8 ก.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 68 คน)
 
            กรมสรรพสามิตมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ ตามรายการ ดังนี้ เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง
            กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 6 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2554 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ สำนักงานสรรพาสามิตพื้นที่ราชบุรี 34 ถนนศรีสุริยวงศ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 7 กันยายน 2554 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
           ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ ชั้น 3 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี 34 ถนนศรีสุริยวงศ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 24 สิงหาคม 2554 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2554 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึงเวลา 16.00 น. สามารถสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-337180 ต่อ 310 ในวันและเวลาราชการ///นางชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี