ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

วันที่ 8 ก.พ. 2559 (จำนวนคนอ่าน 97 คน)
 

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โครงการเพิ่มและทดแทนอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ ของ กปภ. ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2559 จำนวน 9 รายการ ดังนี้

1.เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด Rack แบบที่ 1                                                         จำนวน 1 เครื่อง

   ราคากลางต่อหน่วย 112,149.53 บาท (ไม่รวมภาษีฯ)

2.เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1                                              จำนวน 26 เครื่อง

   ราคากลางต่อหน่วย 25,046.73 บาท (ไม่รวมภาษีฯ)

3.เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2                                              จำนวน 1 เครื่อง

   ราคากลางต่อหน่วย 31,588.79 บาท (ไม่รวมภาษีฯ)

4.เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับงานประมวลผล                                          จำนวน 1 เครื่อง

   ราคากลางต่อหน่วย 23,177.57 บาท (ไม่รวมภาษีฯ)

5.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ ขนาด A4                                            จำนวน 1 เครื่อง

   แบบ Network แบบที่ 1 (35 หน้า/นาที)

   ราคากลางต่อหน่วย 18,691.59 บาท (ไม่รวมภาษีฯ)

6.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ สำหรับกระดาษ ขนาด A3             จำนวน 1 เครื่อง

   ราคากลางต่อหน่วย 49,532.71 บาท (ไม่รวมภาษีฯ)

7.เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)(ขนาด A4)                            จำนวน 2เครื่อง

   ราคากลางต่อหน่วย 7,102.80 บาท (ไม่รวมภาษีฯ)

8.เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)(ขนาด A3)                              จำนวน 1 เครื่อง

   แบบ Network ราคากลางต่อหน่วย 15,000.00 บาท (ไม่รวมภาษีฯ)

9.เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 800 VA                                                                จำนวน 27 เครื่อง

   ราคากลางต่อหน่วย 2,897.20 บาท (ไม่รวมภาษีฯ)

รวมราคาทั้งสิ้น 993,785.17 บาท (ไม่รวมภาษีฯ) ในการจัดหาครั้งนี้ให้เสนอราคาทุกรายการโดยใช้ราคารวมในการพิจารณา

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ที่งานพัสดุฯ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. และ กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ณ ห้อง E-Auction การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 10.30 น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 107.- บาท (ค่าเอกสาร 100 + ภาษี 7) ได้ที่ งานการเงิน กองบัญชีและการเงินการประปาส่วนภูมิภาค เขต 3 เลขที่ 128 หมู่ 3 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110 ระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ให้จัดซื้อได้ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. เฉพาะวันสุดท้ายให้ซื้อได้ตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (032) 200781 ในวันและเวลาราชการ

                                                 "ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เพื่อวันข้างหน้าของลูกหลานไทย”


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี