ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ จำนวน 250 รายการ

วันที่ 8 ก.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 76 คน)
 
           จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ จำนวน 250 รายการ โดยวิธีการขายทอดตลาด ประมูลด้วยการยื่นซองเปิดผนึกเสนอราคา ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
           กำหนดยื่นซองในวันที่ 15 กันยายน 2554 ระหว่างเวลา 10.00 น. – 10.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป
           ผู้สนใจประมูลพัสดุทั้ง 250 รายการ ติดต่อขอทราบรายละเอียดและเงื่อนไขได้ที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2554 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2554///นางชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี