ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด

วันที่ 8 ก.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 62 คน)
 
           ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี และพื้นที่บริเวณรอบอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี ถนนหนองแช่เสา-หนองกระทุ่ม ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยวิธีสอบราคา
           กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2554 ในวันและเวลาราชการ ณ (งานพัสดุ) กลุ่มงานคลัง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี ถนนหนองแช่เสา-หนองกระทุ่ม ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 19 กันยายน 2554 เวลา 10.00 นาฬิกา เป็นต้นไป ณ ห้องไกล่เกลี่ย ชั้นล่าง อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ (งานพัสดุ) กลุ่มงานคลัง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี ถนนหนองแช่เสา-หนองกระทุ่ม ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 15 กันยายน 2554 ดูรายละเอียดได้ที่เวปไซต์ www.rcbjc.coj.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-373601-6 ต่อ 105 ในวันและเวลาราชการ///นางชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี