ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานโครงการอนุรักษ์ สืบสานประเพณี แห่พระทางน้ำวัดปราสาทสิทธิ์

วันที่ 9 ก.พ. 2559 (จำนวนคนอ่าน 152 คน)
 

             นางประนอม  คลังทอง  วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี อำเภอดำเนินสะดวกและวัดปราสาทสิทธิ์ จัดโครงการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีแห่พระทางน้ำ วัดปราสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2559 ในระหว่างวันที่ 10-16 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วัดปราสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และกำหนดให้มีพิธีเปิดงานและพิธีแห่องค์จำลองหลวงพ่อไตรรัตน์โรจน์ฤทธิ์ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณริมคลองหน้าวัดปราสาทสิทธิ์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จารีตประเพณีของท้องถิ่น รวมถึงการสืบทอดประเพณี และวิถีชีวิตอันดีงามของประชาชนริมสองฝั่งคลองดำเนินสะดวกให้คงอยู่อย่างยั่งยืนสืบต่อไป/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

                                                        "แล้งนี้จะผ่านไป ถ้าร่วมใจกันประหยัดน้ำ”


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี