ข่าวประชาสัมพันธ์
อำเภอโพธารามจัดกิจกรรม Kick Off รณรงค์กำจัดผักตบชวา

วันที่ 10 ก.พ. 2559 (จำนวนคนอ่าน 104 คน)
 

             นายธรรมนูญ  แก้วคำ  นายอำเภอโพธาราม เปิดเผยว่า รัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และจังหวัดราชบุรี ได้มีนโยบายให้ทุกอำเภอ ดำเนินการกำจัดผักตบชวาตามลำน้ำ แหล่งน้ำสาธารณะ เพื่อเป็นมาตรการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง/อุทกภัย ตลอดจนเพื่อสร้างทัศนียภาพให้สวยงาม อำเภอโพธาราม ได้กำหนดจัดกิจกรรม Kick Off รณรงค์กำจัดผักตบชวา ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณคลองหนองบางงู (ข้างสะพานข้ามคลองฯ ถนนเพชรเกษมสายเก่า) หมู่ที่ 6 ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เพื่อสร้างกระแสความร่วมมือของทุกภาคส่วน ให้เห็นความสำคัญ ตลอดจนสร้างความรักความสามัคคีของคนในพื้นที่/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

                                                    "ประหยัดน้ำคนละนิด ร่วมพิชิตวิกฤตภัยแล้ง”


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี