ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเลือกซื้อสินค้าราคาถูกในกิจกรรม “คล้องรัก ที่สระโกฯ”

วันที่ 11 ก.พ. 2559 (จำนวนคนอ่าน 101 คน)
 

            สำนักงานการค้าภายในจังหวัดราชบุรี  ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าผา  จัดกิจกรรม  "คล้องรัก  ที่สระโกฯ” ในวันที่  ๑๓  -๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๐๐  –  ๑๗.๐๐  น. ที่ตลาดต้องชม  ถนนคนเดินสระน้ำทิพย์เมืองท่าผา  ตำบลท่าผา  อำเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี 

ในงานมีการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ  ในราคาต่ำกว่าท้องตลาด  ร้อยละ  ๒๐-๓๐  เช่น  ข้าวสาร  ไข่ไก่  สบู่  น้ำมันพืช  ยาสีฟัน  ผงซักฟอก  เป็นต้น  นอกจากนี้  ยังมีสินค้าเกษตร  ผักปลอดสารพิษ  ผลไม้ปลอดสารพิษ  อาหารปรุงสำเร็จรูป  สินค้ากลุ่มเกษตรกร  สินค้าวิสาหกิจชุมชน สินค้า  OTOP  ของดีจังหวัดราชบุรี  และพบกับสินค้าราคาพิเศษ  ดังนี้ น้ำมันถั่วเหลือง  (องุ่น)  ขวดละ  ๔๐  บาท  น้ำมันปาล์ม (แวว)  ขวดละ  ๓๕  บาท  ข้าวสาร (๕  ก.ก.  ตราไก่แจ้) ถุงละ  ๗๕  บาท  ไข่ไก่เบอร์  เบอร์  ๒  แผงละ  ๘๕  บาท

            จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าดีมีคุณภาพ  ราคาเป็นธรรมและถูกกว่าท้องตลาดได้ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

                                     "น้ำขาดแคลน  วางแผนก่อนใช้"


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี