ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเตือนประชาชนและเกษตรกรระวังอันตรายหากจะทำการทรุดบ่อ

วันที่ 12 ก.พ. 2559 (จำนวนคนอ่าน 218 คน)
 

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเตือนประชาชนและเกษตรกรระมัดระวังอันตรายหากจะทำการทรุดบ่อ ขอให้เรียนรู้วิธีการทำงานอย่างถูกต้อง เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุซึ่งอาจเกิดจากความประมาท

            นายสุพจน์  เจิมสวัสดิพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากปริมาณน้ำฝนในปีที่ผ่านมามีจำนวนน้อย กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจึงขอเตือนประชาชนและเกษตรกรที่จะทำการ ทรุดบ่อ เนื่องจากปริมาณน้ำใต้ดินของแหล่งน้ำบาดาลชั้นบนที่มีความลึกประมาณ 20-40 เมตร มีระดับน้ำลดลงไปมาก โดยมีระดับความลึกประมาณ 6-15 เมตรจากผิวดิน จึงทำให้บ่อตอกของชาวบ้านที่เจาะและนำน้ำบาดาลชั้นดังกล่าวขึ้นมาใช้เพื่อการทำนาและเกษตรกรรมโดยทั่วไป มีระดับน้ำบาดาลต่ำกว่าที่เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งจะสูบน้ำมาใช้ได้ ทำให้ต้องขุดบ่อวางวงปูนซีเมนต์ลึกลงไปตามระดับน้ำที่ลึกลงไป เรียกว่า "การทรุดบ่อ” ตามน้ำ โดยมีความลึกตั้งแต่ 4-12 เมตร ซึ่งเป็นระดับความลึกที่เสี่ยงต่อการขาดอากาศหายใจ เนื่องจากในบ่อไม่มีออกซิเจนหรือมีก๊าซพิษที่เกิดจากซากพืชซากสัตว์สะสมบริเวณก้นก่อ เช่น ก๊าซไข่เน่า ก๊าซมีเทน ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ เป็นต้น ดังนั้น เพื่อความไม่ประมาทกรมทรัพยากรน้ำบาดาลจึงขอเตือนประชาชนยึดหลัก 3ต 1จ คือ ตรวจสอบก๊าซ/เติมอากาศ/เตรียมอุปกรณ์และเจาะบ่อใหม่

            สำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศในบ่อลึกใต้ดินมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลา ดังนั้น ประชาชนหรือเกษตรกรที่ทำงานบริเวณดังกล่าวควรเรียนรู้และเข้าใจวิธีการทำงานอย่างถูกต้องจะเป็นการป้องกันและช่วยลดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุที่เป็นอันตรายถึงชีวิตได้ หากประชาชนหรือเกษตรกรท่านใดมีข้อสงสัยและต้องการความช่วยเหลือด้านน้ำบาดาล สามารถติดต่อกรมทรัพยากรน้ำบาดาลผ่านสายด่วน Green Call 1310 กด 4 ทุกวันและเวลาราชการ

                                      "ปีนี้ไทยแล้งหนัก ร่วมใจรักษ์น้ำ ช่วยชาวนา"

            


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี